Положення про використання отриманих пожертв

Затверджено Загальними Зборами Учасників
БО «Благодійний фонд «Лелекера»
10 лютого 2017 року

 1. Положення «Про використання отриманих пожертв Благодійною організацією «Благодійний фонд
  «Лелекера» (надалі – «Положення») визначає порядок залучення, розподілу, використання і звітності щодо
  отриманих Фондом благодійних пожертв.
 2. Положення розроблене та ґрунтується на нормах діючого законодавства України, нормах Статуту
  Благодійної організації «Благодійний фонд «Лелекера».
 1. бенефіціар – набувач благодійної допомоги (фізична особа, неприбуткова організація або територіальна
  громада), що одержує допомогу від одного чи кількох благодійників для досягнення цілей, визначених
  благодійною програмою Фонду.
  Бенефіціарами благодійної допомоги можуть бути також будь-які юридичні особи, що одержують допомогу для
  досягнення цілей, визначених програмами Фонду.
 2. благодійна діяльність – добровільна особиста та/або майнова допомога для досягнення визначених цим
  Законом цілей, що не передбачає одержання благодійником прибутку, а також сплати будь-якої винагороди або
  компенсації благодійнику від імені або за дорученням бенефіціара;
 3. благодійна програма – комплекс благодійних заходів у сферах, визначених законодавством;
 4. благодійник – дієздатна фізична особа або юридична особа приватного права (у тому числі благодійна
  організація), яка добровільно здійснює один чи декілька видів благодійної діяльності;
 5. благодійна пожертва – дарування коштів, речей або прав в загальнокорисних цілях. Пожертви можуть
  робити окремим особам, установам соціального захисту лікувальним, виховним, благодійним, науковим і
  навчальним установам, фондам, музеям і іншим установам культури, громадським і релігійним організаціям.
 1. Головна мета залучення благодійних пожертв в активну діяльність Фонду – допомога в реалізації місії та
  завдань Фонду, організація і здійснення благодійних програм в напрямках визначених Статутом Фонду.
 1. Для реалізації благодійних програм Фонд приймає благодійні пожертви у наступному вигляді:
 • безадресні (нецільові) грошові пожертви;
 • адресні (цільові) грошові пожертви;
 • пожертви у вигляді матеріальної допомоги (майнової, послугами або ресурсоцінною вторинною сировиною).
 1. Безадресні (нецільові) пожертви
  Грошові пожертви, в призначенні платежу в такому випадку вказується “Благодійна допомога”. Такі пожертви
  використовуються згідно Статуту фонду, а саме: на екстрену допомогу пораненим; оплату обстежень та ліків;
  закупівлю медичного обладнання; допомогу сім’ям учасників АТО та добровольців; допомогу особам з
  інвалідністю, що не пов’язана з участю в АТО; організацію благодійних заходів; на службові витрати фонду
  (оренда офісу, складу, пальне, відрядження, підтримка сайту, зв’язок, бухгалтерський облік тощо) у рамках
  визначених законодавством.
 2. Адресні (цільові) пожертви
  Грошові пожертви, у призначенні платежу яких вказується «Благодійна допомога на [назва благодійної
  програми] або [ПІБ того, хто потребує допомоги]». Такі пожертви використовуються згідно цільового
  призначення.
  В разі неможливості використати пожертву способом, який визначив Благодійник, з наступних причин:
  – на момент отримання пожертви збір коштів на потреби конкретного підопічного (або на проект)
  завершено;
  – відмова підопічного чи його офіційних представників від подальшого лікування;
  – зменшення кошторису зазначеного лікування;
  – неможливість провести заплановане лікування;
  – смерть підопічного та інше;
  При наявності зворотних контактів Благодійника Фонд зв’язується з ним і визначає нове призначення
  пожертви. У випадку неможливості встановлення контакту з Благодійником Фонд використовує перераховану
  пожертву на лікування інших підопічних або на інші проекти Фонду згідно Статуту.
 3. Пожертви у вигляді матеріальної допомоги
 4.  Пожертви у вигляді ресурсоцінної сировини
  Благодійна програма “Шлях додому” приймає пожертви у вигляді ресурсоцінної сировини: пластикові кришки,
  ПЕТ-пляшки, інші види пластику, що підлягають переробці тощо.
  Всі грошові надходження з прийнятої фондом у вигляді благодійних пожертв та переданої на переробку
  вторсировини розподіляються згідно порядку визначеного «Положенням про благодійну програму «Шлях
  Додому»:

У 2017 році розподіл отриманих коштів за ресурсоцінну вторинну сировину відбуватиметься наступним чином:

 • 20% оперативна діяльність фонду за проектом (логістика, інформаційні матеріали, обслуговування сайту,
  бухгалтерський облік, тощо);
 • 60% на адресну допомогу ветеранам АТО у протезуванні, ендопротезуванні, біовідновленні тканин,
  забезпеченні індивідуальними ортопедичними виробами або засобами реабілітації;
 • 10% підтримка Ірпінського шпиталю, міжвідомчого відділення реабілітації ампутантів;
 • 10% резервні кошти (форс-мажор), можуть бути використані:
 1. на цільову підтримку волонтерських груп, що беруть участь у проекті, у разі крайньої та
  обґрунтованої необхідності;
 2.  або перерозподілені на шпиталь чи адресну допомогу ампутантам у разі обґрунтованої
  необхідності.

5 Пожертви у вигляді матеріальної гуманітарної допомоги (не вторинна сировина)
Цільові та нецільові пожертви у вигляді продуктів харчування, одежі та/чи взуття у прийнятному стані,
справної комп’ютерної техніки, обладнання тощо передаються підопічним проектів Фонду за наявності таких
потреб або фондам-партнерам згідно зі Статутом та відповідно зазначеним цілям.

Фонд забезпечує ефективне використання отриманих від благодійників коштів наступним чином:

 •  Купівля засобів реабілітації та ортопедичної продукції провідних виробників здійснюється за гуртовими
  або максимально низькими роздрібними цінами відповідно укладених договорів з постачальниками такої
  продукції.
 • Купівля медичного та іншого обладнання проводиться Фондом на основі аналізу всіх наявних пропозицій
  з урахуванням якості, ціни, медичних показань та експертної думки.
 • Для організації та проведення благодійних заходів максимально залучаються волонтери, оплачуються
  тільки ті послуги, які неможливо надати безкоштовно.
 • Постачальники товарів, робіт та послуг для оплати операційних витрат Фонду відбираються з
  урахуванням наступних критеріїв: 1) ціна, 2) якість, 3) максимальний комплекс послуг від одного
  постачальника за мінімальну ціну.