Положення про волонтерську діяльність

Затверджено Загальними Зборами Учасників
БО «Благодійний фонд «Лелекера»
10 лютого 2017 року

 • Положення «Про волонтерську діяльність Благодійної організації «Благодійний фонд «Лелекера»
  (надалі – «Положення») визначає порядок залучення волонтерів до роботи Фонду, їх права та обов’язки,
  та співпрацю з Фондом.
 • Положення розроблене та ґрунтується на нормах діючого законодавства України, нормах Статуту
  Благодійної організації «Благодійний фонд «Лелекера».
 • Волонтер – фізична особа, яка досягла вісімнадцятирічного віку і здійснює волонтерську
  діяльність на добровільній та безоплатній основі.
 • Волонтерство – діяльність, яку здійснює волонтер.
 • Волонтерська діяльність – добровільна, безкорислива, соціально спрямована, неприбуткова
  діяльність, що здійснюється волонтерами та волонтерськими організаціями шляхом надання
  безоплатної допомоги.
 • Головна мета залучення волонтерів в активну діяльність Фонду, допомога в реалізації місії та
  завдань Організації, формування громадянських компетенцій залучених до благодійної діяльності осіб.
 1. Необхідність залучення волонтерів до певної благодійної програми анонсується на інформаційних
  ресурсах Фонду. Набір оголошується по мірі необхідності і може відбуватись постійно або мати
  обмежений термін прийому для кожної програми окремо. Волонтером Фонду може стати будь-яка особа,
  що виявила добровільне бажання і готова приймати активну участь у реалізації програм Фонду.
 2. Етапи залучення волонтерів:
  – оголошення про залучення волонтерів (оголошення розміщується на веб-сторінці Організації та у доступних засобах масової інформації);
  – отримання заявок бажаючих працювати волонтерами;
  – проведення співбесіди з особами, що бажають працювати волонтерами;
  – орієнтація волонтерів.
 3. Критерії набору волонтерів можуть змінюватись в залежності від напрямку діяльності, до якого
  будуть залучені волонтери .
 4. З волонтерами укладається договір про волонтерську діяльність. На підтвердження залучення
  особи до роботи Фонду в якості волонтера, останньому видається посвідчення і довіреність на
  представництво інтересів Фонду.
 5. Фонд:
  – забезпечує волонтерам безпечні та належні умови надання волонтерської допомоги;
  – здійснює підготовку волонтерів (за необхідності);