Положення про порядок надання благодійної допомоги

  • за рішенням Директора Фонду, якщо еквівалент наданої благодійної допомоги не перевищує 100 000 грн.;
  •  за рішенням Наглядової Ради у всіх інших випадках.
  • 2.1. Проводить оплату на банківський рахунок Бенефіціара;
  • 2.2. Видає благодійну допомогу Бенефіціару у вигляді готівкових грошових коштів;
  • 2.3. Перераховує благодійну допомогу на особистий рахунок Бенефіціара;
  • 2.4. Надає Бенефіціару натуральну допомогу;
  • 2.5. Бере участь у якій-небудь доброчинній кампанії або у благодійному проекті за умов, що цільове призначення наданої Фондом благодійної допомоги буде відповідати статутним цілям Фонду.